zalesieniaJedynie sześć firm w Polsce posiada zezwolenie Ministra Środowiska na wykonywanie planów urządzenia lasu: trzy warszawskie, po jednej w Krakowie i Poznaniu oraz firma w Toruniu, której Prezesem jest Tadeusz Pędziwiatr. To właśnie ona - na podstawie umowy, którą zawarł z nią Starosta Kościerski - od listopada 2007 roku realizuje kolejne etapy opracowywania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji ich stanu dla lasów w gminie nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Wkładem "Kruszywa" w realizację planów jest to, że w ramach rekultywacji posadziło 21, 8 ha lasów na terenach nieużytków oraz gruntów kl VI. Z tego 16, 8 ha zostało już odebrane. Opinia Firmy "Urządzanie Lasu - Usługi S.C. w Toruniu", wydana 3 listopada 2008 r., dotycząca stanu zalesienia gruntów, "zrekultywowanych w kierunku leśnym na działkach 84, 85/3. 85/1 w obrębie geodezyjnym Lizaki", stwierdza jednoznacznie:

Biorąc pod uwagę stan zalesienia na w/w/ działkach oraz widoczne procesy tworzenia się ściółki i pokrywy gleby rekultywacyjnej należy uznać za udaną. W uzasadnieniu tego czytamy m.in.:
"Zalesienie założone na powierzchni zrekultywowanej w sposób prawidłowy, teren wyrównany, grunt przywrócony do wartości użytkowej poprzez nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej oraz wyprofilowanie skarp. (...) Stan zdrowotny należy określić jako zadawalający, a jakość hodowlaną jako dobrą. Pojawiające się gatunki roślinności zielonej świadczą o tworzeniu się pokrywy gleby charakterystycznej dla gruntów leśnych."