wyrobiska pod kontrolą

Analiza parametrów bezpiecznego urabiania złoża, zdejmowania nadkładu i zwałowania oraz ocena ryzyka zawodowego w Zakładzie Górniczym "Grzybowo II" z 17 czerwca 2009 r nie pozostawia wątpliwości Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu. Precyzyjnie, jak nigdy wcześniej, skontrolował za pomocą urządzenia GPS GMS - 2 szczegóły terenowe wyrobisk górniczych pola I i II. Zarówno w polu nr. 1, jak i w polu nr 2. Stwierdzono, że:

Wszystkie skarpy wyrobisk mieszczą się sytuacyjnie w granicach wyznaczonego obszaru górniczego. Również rzędne wysokościowe wyrobiska w polu I są zgodne z zatwierdzonym polem ruchu.