żwirownia

Zakład Wydobywczy "Kruszywo" Sp. z o.o. eksploatuje złoże "Grzybowo II" na terenie gminy Kościerzyna, położonej w południowo - zachodniej części woj. pomorskiego.
W okolicy już od 1955 r. prowadzono poszukiwania kruszywa. Głównie w rejonie Lubiany. Dalsze prace koncentrowały się w rejonie m. Rybaki, gdzie w latach 1968 - 1969 udokumentowano dwa złoża, a dwa lata później kolejne złoże w rejonie Grzybowa rozpoczęto z większą lub mniejszą intensywnością eksploatować od 1976 r. Czyniono to, w zależności od zapotrzebowania, na dużą skalę metodami przemysłowymi lub eksploatując piaski drobnoziarniste służące okolicznym mieszkańcom.
Obecnie wydobywanie kruszywa naturalnego prowadzone jest sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym, a następnie kopaliny poddawane są dalszemu uszlachetnianiu.
czytaj więcej -->