żwirownia

Teren "Kruszywa" nie obejmuje obszarów zamieszkałych. Wykorzystywany jest obszar na którym znajdują się grunty VI klasy i porośnięte zagajnikami
z gatunkami tzw. drzewostanu gospodarczego pospolitego na tutejszym obszarze. Nie stwierdzono też istnienia miejsc lęgowych zwierząt, ani gatunków które powinny być objęte ochroną.
Monitorowanie zarówno poziomu hałasu, jak i zapylenia pozwala stwierdzić, że jest ono obecnie mniejsze niż w położonej nieopodal Kościerzynie.
Zakład Wydobywczy "Kruszywo" wychodząc naprzeciw tym planom, po zakończeniu każdej fazy eksploatacji, przygotowuje teren do funkcji rekreacyjnych, przekształcając płaski dotychczas krajobraz nieużytków,
w urozmaicony obszar zalesień i oczek wodnych.
Nie tylko zabezpiecza się więc wyrobiska, ale zdecydowanie uzdatnia ich wartości przyrodnicze.
<--powrót