Perspektywy - prezentacja multimedialna

Prezentacja składa się z trzech oddzielnych część. W celu zapozoznania się z daną prezentacją proszę "kliknąć" na wybraną część lub obrazek.

część 1
część 2
część 3

Perezntacja powstała w celu przybliżenia Państwu zagadnień związanych z rozbudową kopalni kruszywa "Grzybowo" znajdującej się w gminie kościerzyna.

Przedstawione zostały następujące zagadnienia:
1. USTALENIA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH REGIONALNYCH I LOKALNYCH
2. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA - sposób funkcjonowania kopalni oraz charakterystyka planowana rozbudowa kopalni
3. WPŁYW jaki spowoduje PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE NA NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
4. Pojęcie rekultywacji oraz prezentacja jej prawidłowego przebiegu
5. Przykłady REKULTYWACJI - z kraju i za granicą, ukazuje jak tereny pogórnicze mogą się zmienić w atrakcyjną przestrzeń publiczną
6. Propozycja, jeden z możliwych wariantów rekultywacji i zagospodarowania na obszarach poeksploatacyjnych w Grzybowie

OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Mariola Bugajewska