Produkty

Oferujemy kruszywo o zróżnicowanej frakcji, od piasku o wymiarach ziarna 0-2 mm poprzez żwir płukany 2-8 mm, żwir płukany 8-16 mm i 16-32 mm oraz kruszywo łamane na podbudowy dróg i placów.

Piasek 0-2 płukany
Piasek 0-4 przesiewany na sucho
Żwir 2-8 płukany
Żwir 8-16 płukany
Żwir 16-32 płukany
Pospółka
Tłuczeń mieszanka 0-8
Tłuczeń mieszanka 0-32
Grys 8-16
Grys 16-32
Kamień otoczak
<--powrót