Produkty z certyfikatem

Od 29 sierpnia 2008 roku legitymujemy się Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji, nadanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Instytut Techniki Budowlanej uzyskał notyfikację do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 w zakresie:
- certyfikacji wyrobów
- certyfikacji zakładowej kontroli produkcji,
- badań laboratoryjnych, prowadzących do oznakowania CE wyrobów budowlanych.

ITB figuruje w bazie danych Komisji Europejskiej pod nr 1488.
Oceniając pozytywnie zgodność Zakładowej Kontroli Produkcji z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych potwierdzono, że nasz system kontroli produkcji kruszyw spełnia wszystkie wymagania odpowiednich norm polskich i europejskich i upoważnia do stosowania znaku certyfikacji.

System Zakładowej Kontroli Produkcji(ZKP) jest jednym z wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, którego posiadanie przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności.
Zakładowa Kontrola Produkcji oznacza prowadzoną przez "Dech-Pol" stałą wewnętrzną kontrolę produkcji. Wprowadzenie systemu ZKP zapewnia stabilność produkcji i uzyskanie cech wyrobu, zgodnych z ustaleniami technicznymi.
System Zakładowej Kontroli Produkcji zapewnia odpowiedni poziom zgodności wyrobu z wymaganiami specyfikacji technicznej.
czytaj więcej -->