Toksyczne towarzystwo

"Przekroczenie stężeń pyłu zawieszonego PM 10 w Kościerzynie oraz niedotrzymanie poziomu docelowego dla zawartości benzo(a)piranu w pyle PM-10 sprawia, że dla kryterium ochrony zdrowia strefę tę zakwalifikowano do klasy C" - podaje Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Infoeko

Kościerskie Zakłady Mięsne, emitujące największą i najbogatszą gamę zanieczyszczeń, powinny jako pierwsze i już dawno zaprzestać działalności. Oczywiście, gdyby serio traktowano postulaty niektórych organizacji ekologicznych. Zwłaszcza, gdy jedna z nich, a konkretnie Społeczny Komitet Ochrony Krajobrazu Ziemi Kościerskiej podaje nawet, że w Zakładach Mięsnych ma swoją siedzibę. Chyba, że Ziemia Kościerska i jej krajobraz, który ma być chroniony zaczyna się dopiero za bramą ul. Strzeleckiej 30 b ?!

Materiały z Portalu Kościerskiego http://www.infoeko.pomorskie.pl/Powiaty/Koscierski